VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Đăng ngày 03/07/2013 15:54:23
Thông tin hỗ trợ nạp tiền vào tài khoản thiết bị GSHT.
Đăng ngày 03/07/2013 14:57:51
Xin lưu ý: Đề nghị tất cả chủ xe in bảng hướng dẫn nhắn in và dán trên Cabin (Tablo) xe - theo quy định của Bộ GTVT
Đăng ngày 13/06/2013 15:45:20
Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm Iboxnav
Đăng ngày 06/05/2013 16:47:26
Thông tin liên hệ khi có thắc mắc
Đăng ngày 06/05/2013 09:48:09
Hướng dẫn sử dụng các chức năng và các lưu ý khi dùng thiết bị Criat-iBoxNAV
5 items
Sắp xếp