VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm iBoxNAV

Ngày đăng: 13/06/2013 15:45:20 - Chuyên mục: Trợ giúp
Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm Iboxnav

Bước 1 - Tích vào link tài liệu cần down (link mediafire)
Bước 2 - Chọn Download để down tài liệu về
Bước 3 - Mở tài liệu và xem hướng dẫn sử dụng.
Link 1 - Hướng dẫn sử dụng giành cho tài khoản được phân quyền User. http://www.mediafire.com/?kkpnw0zdez8wdv1
Link 2 - Hướng dẫn sử dụng giành cho tài khoản được phân quyền Manager. http://www.mediafire.com/?4z7p2zz4hbcm2xp