VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Thông tin hỗ trợ khách hàng

Ngày đăng: 06/05/2013 16:47:26 - Chuyên mục: Trợ giúp
Thông tin liên hệ khi có thắc mắc

Khi có thắc mắc và cần trợ giúp, bạn hãy liên hệ với chúng tôi:


Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ thông tin và tự động hóa - Trường Đại Học Giao thông vận tải

Địa chỉ: Nhà B7 Trường ĐH GTVT- Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: KV Miền Bắc:   0384331971 - 0912597803

                   KV Miền Nam:  0944159949

                   Phần mềm:      0963 901 403

Email: support@vhc.com.vn