VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Hướng dẫn cài đặt tham số qua tin nhắn

Ngày đăng: 02/07/2013 16:37:06 - Chuyên mục: Trợ giúp
Cài đặt tham số qua tin nhắn

1. Lệnh in.
 

Lệnh in 1: In về số lần vượt tốc, thời gian làm việc của lái xe, số lần đóng mở cửa xe.
Cú pháp lệnh in: gửi tin nhắn tới số điện thoại ghi trên tem thiết bị dán ở của kính xe với cú pháp như sau:

In1: dd mm yy hh mm ss

Ví dụ:

In1:12 06 13 05 07 00

In dữ liệu tại thời điểm 5 giờ 7 phút 0 giấy ngày 12 tháng 6 năm 2013.

Sau khi thiết bị đã nhận tín nhắn sẽ báo báo bằng còi là nhận tin thành công và sau thời gian tìm kiếm thông tin (khoảng 5 đến 20 giây) sẽ đưa dữ liệu ra máy in cầm tay.

 

Lệnh in 2 : In 10 dữ liệu vận tốc tức thời của xe. Nhắn tin với cú pháp

In2: dd mm yy hh mm ss

Ví dụ:

In1:12 06 13 05 07 00

In dữ liệu tại thời điểm 5 giờ 7 phút 0 giấy ngày 12 tháng 6 năm 2013.

Sau khi thiết bị đã nhận tín nhắn sẽ báo báo bằng còi là nhận tin thành công và sau thời gian tìm kiếm thông tin (khoảng 5 đến 20 giây) sẽ đưa dữ liệu ra máy in cầm tay.

 

2.  Cài đặt lại tên lái xe

Khi thay đổi tài xế bắt buộc phải nhắn tin tới số điện thoại của thiết bị theo cú pháp sau:

(LAIXE,Nguyen Van A,JK344424)

Trong đó Nguyen Van A là tên lái xe mới, JK34424 là số giấy phép lái xe.

Sau khi nhận thiết bị sẽ báo bằng còi và tự động cập nhật tên lái xe về máy chủ để quản lý thời gian làm việc liên tục và thời gian làm việc trong ngày.

Dưới đây là đường Link down tài liệu hướng dẫn nhắn tin: Tải về