VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Thông báo về thời hạn nâng cấp đầu đọc thẻ lái xe

Ngày đăng: 17/05/2017 10:39:45 - Chuyên mục: Sản phẩm & Dịch vụ
Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin và tự động hóa – Trường Đại học Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua.

Kính gửi Quý khách hàng!

     Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin và tự động hóa – Trường Đại học Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua.

    Trong quá trình triển khai thực hiện QCVN 31:2014/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (Quy chuẩn mới) được ban hành theo Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Văn bản số 6240/BGTVT-KHCN ngày 19 tháng 05 năm 2015 về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có Quy định:

* Đối với thiết bị giám sát hành trình  sản xuất, lắp ráp theo QCVN 31:2011/BGTVT (Quy chuẩn cũ) đã lắp đặt trên phương tiện kinh doanh vận tải trước ngày 15 tháng 4 năm 2015 thì chủ phương tiện phải thực hiện nâng cấp, bổ sung đầu đọc thẻ, thẻ lái xe… theo quy định tại Quy chuẩn mới chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

    Hiện tại còn có những xe đã gắn thiết bị GSHT theo quy chuẩn cũ cần nâng cấp theo quy chuẩn mới.

Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách được biết thời hạn nâng cấp đầu đọc thẻ theo quy chuẩn mới QCVN 31:2014/BGTVT. Để được biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại : 01684331971 – 0912597803 - 0944159949 .

    

Trân trọng thông báo!