VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Thông báo về việc cài đặt lại tốc độ tối đa cho xe ô tô

Ngày đăng: 01/03/2016 11:15:18 - Chuyên mục: Sản phẩm & Dịch vụ
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-toc-do-khoang-cach-cua-xe-co-gioi-xe-may-chuyen-dung-tham-gia-giao-thong-duong-bo-293028.aspx

Thông báo

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lưc. Thông tư này  thay thế Thông tư số 13/2009/TT/BGTVT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và tự động hóa trường Đại học GTVT thông báo và đề nghị Quý khách hàng sớm liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 01684331971 – 0912597803 để cài đặt lại tốc độ tối đa cho xe ô tô được nhanh chóng hoàn tất.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo và cám ơn Quý khách!