VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Hệ thống giám sát hành trình

Giám sát trực tuyến

Cập nhật ngay lập tức vị trí xe với thông tin chi tiết về tốc độ, thời gian làm việc...

Theo dõi lộ trình

Vẽ lại lộ trình và các thông tin chi tiết lộ trình của xe.

Quản lý đội xe tốt hơn

Đánh giá mức độ hiệu quả làm việc thông qua các báo cáo.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?