VHC SOFT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm nghiên cứu CNTT và Tự động hóa (CRIAT)

Đại lý phân phối

Danh sách các thành viên phân phối thiết bị giám sát hành trình iBoxNAV
Công ty Cổ phần tin học Kinh Bắc
  • Địa chỉ: 202A Nguyễn Trãi - Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh
  • Điện thoại: 0241.3855086 - 0912207604
  • Email: kinhbac_mt@yahoo.com